ZOLADKOWA GORZKA deluxe

40%abv, available 700ml, 500ml, 200ml, 100ml