DEBOWA PIECZATKA Z PODSTAWA (stamp with base)

40%abv, available 500ml